Kermis 2009  bij het Dorpshuis in Lieshout

De weergoden waren ons weer gunstig gezind!